CELE FUNDACJI

ANALIZA ŚWIATOWYCH OSIĄGNIĘĆ

Analiza światowych osiągnięć nauki o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzorców i dobrych praktyk innowacyjnego zarządzania państwem przez administrację publiczną.

UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK

Upowszechnianie wzorców i dobrych praktyk innowacyjnego zarządzania państwem przez administrację publiczną szczególnie w obszarze sprawnego i skutecznego zarządzania państwem.

DORADZTWO, WYKŁADY, SEMINARIA

Doradztwo, wykłady, seminaria oraz specjalistyczne szkolenia dla kadr politycznych, rządowych, samorządowych i pozarządowych.


OBSZARY WSPÓŁPRACY

Projektowanie programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa

Tworzenie planu strategicznego
rozwoju państwa

Opracowywanie rocznych
planów operacyjnych

Ustalanie struktur organizacyjnych

Projektowanie systemów motywacyjnych

Tworzenie systemów kontrolnych

WYDARZENIA