WYDARZENIA

  • Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski

    Wykład dla wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu Polski i Chin na III konferencji INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI. Panel dyskusyjny nt: „Usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. 25 listopada 2015. Dom Technika w Warszawie. Zgłoszono dezyderaty nt: strategicznego planu rozwoju...

  • Innowacyjne zarządzanie Państwem

    Streszczenie: Tematyka wykładu jest kontrowersyjna koncepcyjnie, oryginalna w pod względem merytorycznym ze względu na  innowacyjne odmienne od dotychczasowych  zdefiniowanie wielu pojęć nauki o zarządzaniu w tym przyjęcia prakseologicznej teorii i definicji państwa jako organizacji będącej...

  • Sprawozdanie z seminarium pt: „Zarządzanie Państwem”

    W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: „Zarządzanie państwem przez administrację publiczną”. Wydarzenie to składało się z dwóch części. Podczas pierwszej wykład wygłosił  prof. nadzw. dr Stanisław Duchniewicz. Na drugą część...