Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski

Wykład dla wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu Polski i Chin na III konferencji INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI. Panel dyskusyjny nt: „Usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”. 25 listopada 2015. Dom Technika w Warszawie.

Zgłoszono dezyderaty nt: strategicznego planu rozwoju gospodarczego Polski oraz projekt struktury wykonawczej tego planu o nazwie ; innowacyjny system zarządzania rozwojem Polski.
 
Klikni​j tutaj, aby pobrać prezentację w pliku PDF